Úvod

Milý návštevník,

Vítame Ťa na našej spoločnej stránke. Chceme Ti tu priblížiť vybranú problematiku spracovania dát v Open Source programe R.

Možno sa pýtaš: “Prečo ďalší manuál, keď ich je na internete dostatok v anglickom alebo inom jazyku ?“ Odpoveď je jednoduchá: “Chceme, aby si nemal vrásky na čele, keď prvýkrát otvoríš na cvičení tento program a nájdeš tam len hornú navigačnú lištu a okno príkazového riadku.  Aj keď je to „len“ Open Source softvér, bez problémov pomocou predprogramovaných funkcií zvláda spracovanie údajov, analýzu a ich následné grafické zobrazenie.

Tento manuál je zameraný na úzku problematiku ekonometrického modelovania a prognózovania ekonomických a finančných časových radov. Na niekoľkých ukážkach riešení z Ekonometrie a Prognostiky, vyučovaných na Fakulte riadenia a informatiky Katedrou makro a mikroekonomiky i našich vlastných postupoch Ti ponúkneme pomoc i možnosti pre Tvoju prácu v prostredí R.

Veríme, že R, a zároveň nami vytváraný manuál sa stane sprievodcom Tvojej práce na cvičeniach, rovnako bude Tvojím pomocníkom pri spracovaní bakalárskych či diplomových prác, prípadne pri riešení iných, možno i vedeckých publikácií.

Ďakujeme všetkým za pripomienky, ktoré nám boli a dúfame, že i budú zasielané na náš kontaktný formulár. Vďaka nim možno stránku ďalej vylepšovať, nájsť chyby, reagovať na aktualizácie. Prostredníctvom Vás sa nám môže podariť vytvoriť kvalitnejší výstup pre ďalších študentov.

Vaši “aktuálni” študenti Projektovej výučby Mária Valeková, Martin Malina, Martin Tongel, Patrik Brňák,  Milan Straka spolu s Luciou Pančíkovou a nemenej dôležitými študentmi, ktorí sa v predchádzajúcom období pričinili o vytvorenie, realizáciu i ďalšie úpravy tohto manuálu a my ďalej nadväzujeme na ich prácu.

Comments are closed.