Funkcia pre výpočet autokorelácie

Funkcia vypočíta prítomnosť autokorelácie

Postup:
1. nakopirovat funkciu do R-cran
2. načítať dáta
3. zavolať funkciu auto s 3 parametrami (matica hodnôt, dolnú a hornú hranicu)

Comments are closed.