Knižnice

Na použitie niektorých funkcií alebo zoznamov dát je potrebné stiahnuť a načítať knižnice, ktoré tieto funkcie obsahujú. Všetko sa dá urobiť nasledujúcim jednoduchým postupom:

 1. Stiahnutie knižnice
 2. Načítanie knižnice

Stiahnuť knižnicu v Rku je možné viacerými spôsobmi. My si uvedieme tri:

 1. Ručné zakliknutie v Rku
 2. Napísanie zdrojového kódu
 3. Stiahnutie z internetu

Ručné zakliknutie v Rku

V R-Studiu je to  najjednoduchšie. V hornej lište – Tools -> Install Packages -> následne zadáme meno danej knižnice.

Kniznice

Napísanie zdrojového kódu

 
install.packages("xlsx") #stiahnutie knižnice
             #parameter je názov knižnice
library(xlsx) #načítanie knižnice

Stiahnutie z internetu

Všetky dostupné knižnice sú na stránke http://cran.r-project.org/ a tam v menu “Packages”. Po tom, ako vyberieme knižnicu, ktorú chceme nainštalovať, je potrebné si zvoliť, pre ktorý operačný systém ju chceme a následne stiahnuť. Potom je potrebné rozbaliť archív do zložky “libraries”, ktorá sa nachádza v adresári, kde bol R nainštalovaný. Jednoduchým príkazom “library()” načítame knižnicu.

Comments are closed.