Najčastejšie problémy


V tejto časti sa nachádzajú najčastejšie vyskytujúce sa problémy, ktoré pri práci s R-kom nastávajú. Dúfame, že riešenia Vám pomôžu vyriešiť daný problém a ak nájdete problém, ktorý sa tu nenachádza, prosím kontaktujte nás, prostredníctvom nasledujúceho odkazu: Vaše otázky

 • Nevie mi nájsť zadanú funkciu – “Error: could not find function “XYZ” ”
 • Riešenie: S najväčšou pravdepodobnosťou ste zabudli stiahnuť alebo načítať knižnicu.

 • Nevie mi spustiť funkciu stl – “series is not periodic or has less than two periods”
 • Riešenie: Parameter, ktorý posielame tejto funkcii, musí byť typu ts (time series).

  premenna = ts(premenna)
  
 • Načítal som si dáta zo súboru, no nedajú sa s nimi robiť niektoré funkcie
 • Riešenie: Tieto dáta sú po importe typu list, treba z nich spraviť vektor.

  premenna = unlist(premenna)
  

Niekedy sa však vyskytne problém s neznalosťou funkcie. Pri nejasnostiach s niektorými funkciami je dobré použiť help. Nižšie Vám ukážeme, aké sú možností helpu.

help(rnorm)   #zobrazí nápovedu k funkcii rnorm
?rnorm      #stručnejší variant, možnosti help()
help.search(trigonometric) #prehľadáva systémové nápovedy
?Trig      #nápoveda k trigonometrickým funkciám
help.start()   #spustí HTML verziu nápovedy
apropos(plot)  #hľadá príkazy majúce v mene daný text
ls()       #vypíše doteraz vytvorené premenné
rm(aa)      #zruší premennú aa

Comments are closed.