Ďalšie R manuály

CRAN

Oficiálna stránka CRAN poskytuje verejne dostupné manuály k jazyku R. Tieto materiály sú dostupné vo formátoch HTML, PDF alebo EPUB.

Úvod do R – poskytuje zoznámenie sa s jazykom R, popisuje, ako ho používať a ako robiť štatistické a grafické analýzy.

Import a export v R popisuje možnosti importu a exportu dát v R ale aj prostredníctvom balíkov, ktoré sú k dispozícii od CRAN.

Inštalácia a správa v R         

Rozšírenia v R – popis vlastných balíkov, vytváranie súborov help a popis rozhraní s inými jazykmi (C, C++, Fortran, …)

Definícia jazyka R – popis jazyka ako takého, jeho objekty, procesy a výrazy. Užitočné pre pokročilé programovanie.

R z vnútra – sprievodca vnútorných štruktúr jazyka R, štandardy pre kódovanie.

Na tejto stránke sa nachádza aj manuál jazyka R v slovenskom jazyku – Základy pravdepodobnosti a matematickej štatistiky.

Dokumentace a manuály k R

Na českej stránke Dokumentace a manuály k R, sú k dispozícii okrem manuálov spomínaných vyššie materiály na cvičenia v jazyku R. Tak isto sú na stránke materiály v českom jazyku, ako napríklad:

Stručný úvod do R 

Hrátky s R

Cvičení z biostatistiky

Okrem spomínaných sa na stránke nachádzajú aj iné materiály v anglickom jazyku. Ako užitočná pomôcka môže poslúžiť súhrn príkazov s krátkym popisom každej.

Súhrn príkazov

Ďalšie manuály

Okrem dvoch spomínaných portálov, kde sú dostupné manuály, sú na webe k dispozícii ešte manuály:

Jak pracovat s jazykem Rmanuál základov jazyka R v českom jazyku.

An Introduction to R – rozsiahly manuál vo forme HTML stránky

Comments are closed.