Prognostika

Prognostika sa zaoberá štatistickým modelovaním a prognózovaním hodnôt časových radov. V našom manuáli venujeme pozornosť spracovaniu metód, ktoré sú vhodné na krátkodobé prognózovanie periodických i neperiodických časových radov ekonomických a finančných dát. Okrem klasických štatistických prístupov sa naša pozornosť obracia na úzku problematiku strojového učenia, a to metódu podporných vektorov. Výber týchto metód podlieha najmä potrebám výučby predmetu Prognostika. Veríme, že bude v blízkej budúcnosti rozšírený.

Comments are closed.