Vlastné funkcie

1. Lineárna regresia:

Táto funkcia vypočíta a vypíše odhadnuté hodnoty y, vykreslí graf hodnôt y a y^,  a vypíše detailný výpis z funkcie lm (parametre, R2…)

Postup:
1. Nakopírovať funkciu do R-cran
2. Načítať dáta
3. Zavolať funkciu reg s dvomi parametrami (vektor hodnôt y, matica hodnôt x) a následne vypísanie výsledku

1. Nakopírovať funkciu do R-cran Ukázať

2. Načítať dáta Ukázať

3. Zavolať funkciu reg s dvomi parametrami (vektor hodnôt y, matica hodnôt x) a následne vypísanie výsledku Ukázať

2. Heteroskedasticita

Funkcia vypočíta prítomnosť heteroskedaticity, vypíše vypočítanú a tabuľkovú hodnotu F štatistiky.
Ak je parameter rem nastavený na hodnotu ‘true’ a je prítomná heteroskedaticita,
pokúsi sa ju odstrániť 1/x, a tiež vypíše nové hodnoty

Postup:
1. Nakopírovať funkciu do R-cran
2. Načítať dáta
3. Zavolať funkciu het so 4 parametrami (matica hodnôt, parameter ktorý spôsobuje hetero, počet vynechaných prvkov, a či sa ma odstraňovať het)

1. Nakopírovať funkciu do R-cran Ukázať
2. Načítať dáta Ukázať
3. Zavolať funkciu het so 4 parametrami (matica hodnôt, parameter ktorý spôsobuje hetero, počet vynechaných prvkov, a či sa ma odstraňovať het) Ukázať
4. Výsledok Ukázať

Comments are closed.